PROCES REGENERACJI

Każdą regenerację rozpoczynamy od oceny stanu filtra i wykluczenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych wewnętrznego wkładu ceramicznego za pomocą profesjonalnej kamery endoskopowej. W przypadku gdy filtr lub katalizator ma pęknięty, niekompletny lub nadtopiony wkład ceramiczny lub widoczne są ślady mechanicznej ingerencji w DPF, regeneracja nie będzie możliwa.

Następnie filtr jest montowany za pomocą specjalnych adapterów i redukcji do komory urządzenia czyszczącego. Przeprowadzany jest pomiar stopnia zanieczyszczenia, z którego wydruk klient otrzymuje wraz z dokumentacją gwarancyjną. Dalej wtryskiwany jest specjalistyczny detergent. Ma on za zadanie rozpuścić zalegający olej silnikowy, który mógłby utrudnić proces czyszczenia. Co ważne, detergent stosowany do czyszczenia jest bezpieczny dla środowiska i samego filtra. Ulega rozkładowi po 24 godzinach.

Czyszczenie filtra odbywa się w trzech niezależnych cyklach. Wnętrze DPF-a czyszczone jest wodą oraz powietrzem podawanym w odpowiedniej częstotliwości pod wysokim ciśnieniem. W pierwszym cyklu wstecznie do kierunku przepływu spalin, w drugim zgodnie z kierunkiem przepływu spalin. Natomiast trzeci cykl jest powtórzeniem cyklu pierwszego. Powoduje on całkowite usunięcie resztek sadzy, popiołów oraz innych zalegających nieczystości, które nie były możliwe do usunięcia podczas wypalania filtra na samochodzie. W przypadku bardzo silnie zabrudzonych filtrów procedura czyszczenia zostaje w całości powtórzona.

Ostatnim etapem czyszczenia jest osuszanie filtra strumieniem powietrza o temp. ok. 90⁰C, a następnie jego chłodzenie oraz ponowny pomiar stopnia zanieczyszczenia. Po zakończeniu ostatniego procesu sporządzany jest wydruk pomiaru przeciwciśnienia dla Klienta.

Po wykonaniu regeneracji filtra DPF/FAP konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych czynności takich jak:

– wykasowanie (reset) poprzednich wartości filtra DPF

– wykasowanie (reset) błędów zapisanych w sterowniku silnika

– w przypadku filtrów FAP kontrola stanu płynu – dodatku katalitycznego

Tak przeprowadzona procedura czyszczenia gwarantuje usunięcie 98,5% sadzy, popiołu, oleju silnikowego lub płynu chłodniczego z filtra DPF lub katalizatora.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który nakręciliśmy w naszej maszynie podczas czyszczenia filtra. Doskonale ukazana jest istota całego procesu czyszczenia.